Nå er det samisk uke i Toftveien bhg :)

For mer info om hva som skjer, se ukeplanen på avdelingene :) Grønnrommet har blitt til et samisk opplevelsesrom! Og på selveste samefolkets dag spiste vi på et fint pynta fellesrom (med flagg og kunsten barna har laga), deilig bidos med gahkko (som barna hadde baka) og multekrem:) Ellers er det lassokasting, samiske bøker, samisk i samlingene, samisk musikk og apper på iPad, og så videre...