Barnehagedagen 2019: Jeg lurer på...

Tirsdag 12.3. er det barnehagedagen i Norge! Temaet for i år er: "Jeg lurer på..." I den anledning har vi laga litt "lure-utstyr": bokser med ukjent innhold som man kan kjenne på, høre på, lukte på; bilder man kan se forskjellige ting på eller tenke/føle forskjellige ting, lure på hvor mange baller man kan få plass til på et fat... Det er fint med en blanding av ting som barna kan gjette den rette løsningen på, og ting som ikke har et rett svar, men mange muligheter. Vi kan bli inspirert til å snakke om og finne ut hvordan andre tenker og føler :)