Årsplan 2019-2020 Toftveien Barnehage

Innledning Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på Rammeplanen som tar for seg barnehagens innhold og oppgaver.