Menyen er oppdatert

For å se hva vi skal spise de neste to ukene, se under "om oss" - "kjøkken"