Menyen er oppdatert

For å se hva vi skal spise den neste uken, se under "om oss" - "kjøkken"