Styreorganer Toftveien barnehage

Her er styret som vedtatt på årsmøtet i 2016

Styre:
Består av 4 eierrepresentanter, 2 personalrepresentanter og 2 vara
eierrepresentanter.

Torill Beate Røssvoll

Samer Al Saad

Vidar Heimdal

Eirin Andreassen

Erling Høyer Pettersen

Grethe Bræck

Trine-Lise Bang Kristiansen

Styreleder:
Siv Elin Berg

 

Samarbeidsutvalg
Består av 3 eierrepresentanter og 2 personalrepresentanter:

Andre Henriksen

Marie Steffensen

Frank-Helge Albertsen

Grethe Bræck

Trine-Lise Bang Kristiansen

 

Fest-/Valgkomite:
Marit Frogum 

Anette Gamst

Mona Brox