Sjøstjerna

"Trygghet, trivsel, glede og utvikling" er barnehagens hovedmålsetning. Dette gjelder både barn og voksne. Denne målsetningen skal være en naturlig del av hverdagen vår. Målsetningen legges til grunn for alt arbeidet vi gjør og for de planene som legges i barnehagen.

 

På avdeling Sjøstjerna er det 18 barn fra 0-6 år.

Vi heter: Adrian, Sigurd, Arthur, Asli, Erling, Håkon, Alina, Leah-Nicoline, Sylvia, Lea, Alva, Lucas, Elida, Mia Sofie, Martin, Sofie, Leander, Sebastian

Pedagogisk leder: Tove Thomassen

Assistent: Tommy Olsen

Assistent: Tatjana Savinkova

 

Støttepedagog 45 % stilling: Kristine Bjønnes, tilknyttet alle avdelingene.

Støttepedagog 100 % stilling: Cecilie Rønbeck, tilknyttet Sjøstjerna.

Førskolelærer: Sandra Berglund, tilknyttet alle avdelingene.

 

 

Tlf Sjøstjerna 77676574

e-post: sjostjerna@live.no