Sjøstjerna

"Trygghet, trivsel, glede og utvikling" er barnehagens hovedmålsetning. Dette gjelder både barn og voksne. Denne målsetningen skal være en naturlig del av hverdagen vår. Målsetningen legges til grunn for alt arbeidet vi gjør og for de planene som legges i barnehagen.

 

På avdeling Sjøstjerna er det i vinter 2018 15 barn fra 0-6 år.

 

Pedagogisk leder: Tove Thomassen

Assistent: Tommy Olsen

Assistent: Michael Ottesen

 

 

Barnehagelærer, 100 % stilling: Sandra Berglund, tilknyttet alle avdelingene.

 

 

Tlf Sjøstjerna 93013913

e-post: sjostjerna@live.no