Sjøstjerna

"Trygghet, trivsel, glede og utvikling" er barnehagens hovedmålsetning. Dette gjelder både barn og voksne. Denne målsetningen skal være en naturlig del av hverdagen vår. Målsetningen legges til grunn for alt arbeidet vi gjør og for de planene som legges i barnehagen.

 

På avdeling Sjøstjerna er det barnehageåret 2019-2020 16 barn i alderen 2-5 år.

 

Pedagogisk leder: Tove Thomassen

Fagarbeider: Tommy Olsen

Assistent: Michael Ottesen

 

 

Barnehagelærer, 100 % stilling: Sandra Berglund, tilknyttet alle avdelingene; permisjon frem til 9.3.2020.

Anne-Britt Tollefsen er ansatt i vikariat for Sandra.

 

 

Tlf Sjøstjerna 93013913

e-post: sjostjerna@live.no