Hvem er vi...

Toftveien barnehage ble åpnet 26. august 1992. Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirkeforetak. Barnehagen har egne vedtekter som vi forholder oss til. Betalingssatser for foreldrebetaling er følgende : 2910,- første barnet; 2037,- andre barnet. (gjelder fra januar 2018) Kostpenger 400,-