Rorbua

.

På Rorbua er det barnehageåret 2019 -2020 13 barn 0-3 år.

Pedagogisk leder: Svein Aakre

Barnehagelærer: Silvia Lutter

Fagarbeider: Trine-Lise Bang Kristiansen; permisjon frem til 20.4.2020.

Assistent, vikar for Trine-Lise; Ksymena Mscicchowska            

Fagarbeider: Marja Fagerness

 

Barnehagelærer 100 % stilling: Sandra Berglund, tilknyttet alle avdelingene; permisjon frem til 9.3.2020.

Anne-Britt Tollefsen er ansatt i vikariat for Sandra.

Nestekjærlighet og solidaritet er grunnsteiner i vår norske kultur. Det er

derfor viktig at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier både i
barnehagen og på Rorbua. På avdelingen vår er det av stor betydning at barna får
oppleve varme og omsorg. I barnegruppen vil barna utvikle solidaritet med andre
barn.

Både kroppslig og språklig gir små barn uttrykk for hvordan de har det. Barna
på Rorbua formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre
følelsemessige uttrykk.

På Rorbua er det viktig at barnas følelsemessige uttrykk blir tatt på alvor.
Barna må støttes til å undre seg og stille spørsmål. Vi må oppmuntre dem til
aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte dem med anerkjennelse
for sine uttrykk.

I samlingsstundene vil vi vektlegge begrepslæring, og prate om blant annet
tall og farger.

Vi vil synge sanger, lytte til musikk, og barna vil få spille på
instrumenter. Vi vil også prate om vennskap og hvordan man skal oppføre seg mot
hverandre.

På en småbarnsavdeling vil dagen nødvendigvis bestå mye av rutiner

Det vil igjen påvirke for eksempel utetiden vår. Etter måltidene er det
bleieskift for alle barna, og på formiddagen vil vi som regel være ute et sted
mellom 10.15 og 10.30.

Og tilsvarende på ettermiddagen, vi vil være ferdig til å gå ut ca i 15.00
tiden. Når det gjelder utetid så er det noe vi vil prioritere, og når været
tillater det vil vi være ute så mye som mulig.

Tlf Rorbua 93015011