Naustet

På avdeling Naustet er det i høst, 2016, 18 barn fra 0 – 6 år. Vi heter; Odin, Nora, Thea, Iben, Junior, Elise, Johanna, Bastian, Tobias, Vårin, Nikodem, Bartosz, Jepser, Jørgen, Tiril, Vincent, Maja og Maja.

Pedagogisk leder: Grethe Bræck


Assistent: Anzhela Skjærstein

Assistent: Lisa-Mari Aasgård

Førskolelærer: Sandra Berglund, på alle avdelingene

Støttepedagog 45 % stilling; Kristin Bjønnes, tilknyttet alle avdelingene.

Støttepedagog 100 % stilling; Cecilie Røcbeck, tilknyttet Sjøstjerna

Tlf. Naustet: 776 77437