Naustet

På avdeling Naustet er det i vinter, 2018, 18 barn fra 0 – 6 år.

Pedagogisk leder: Grethe Bræck


Assistent: Wenche Gundersen, vikariat 50 % stilling fra 1.8.18-26.5.19

Assistent: Maria Fossli Nilsen, vikariat 50 % stilling fra 7.1.-26.5.19

Assistent: August Lund Nilsen

Assistent: Lisa-Mari Aasgård, permisjon fram til 26.5.19

Barnehagelærer, 100 % stilling: Sandra Berglund, på alle avdelingene

 

 

Tlf. Naustet: 93013712