Naustet

På avdeling Naustet er det i vinter, 2018, 18 barn fra 0 – 6 år. Vi heter; Johanna, Bastian, Nora, Thea, Iben, Junior, Jørgen, Jesper, Nikodem, Maja, Vincent, Mathias, Sebastian, Matheo, Emma, Nilas, Cedrik, Ola

Pedagogisk leder: Grethe Bræck


Assistent: Tatyana Savinkova

Assistent: Lisa-Mari Aasgård

Førskolelærer: Sandra Berglund, på alle avdelingene

Støttepedagog 20 % stilling; Silvia Lutter

 

Tlf. Naustet: 93013712