Naustet

På avdeling Naustet er det barnehageåret 2019 -2020 16 barn fra 2-6 år.

Pedagogisk leder: Grethe Bræck

Assistent: August Lund Nilsen

Fagarbeider: Lisa-Mari Aasgård

Barnehagelærer, 100 % stilling: Sandra Berglund, på alle avdelingene; permisjon frem til 9.3.2020

Anne-Britt Tollefsen er ansatt i vikariat for Sandra.

 

 

Tlf. Naustet: 93013712