Planleggingsdager 2018

Barnehagen er stengt 23. februar og 18. mai. Da skal vi ha planleggingsdag.