Planleggingsdager vår 2020

Barnehagen er stengt fredag 21. februar og fredag 22. mai. Da skal vi ha planleggingsdager.