Informasjon om IBID

IBID SA er et nettverk av 26 private ideelle barnehager hvor 25 holder til i Tromsø og 1 i Balsfjord kommune. Barnehagene er selvstendige enheter men har valgt å knytte seg tettere sammen i nettverket. Toftveien barnehage er en av de 26 private ideelle barnehagene i Tromsø.

Følg linken til IBID sin hjemmeside for mer informasjon: ibid-sa.no