Dugnadsreglement Toftveien barnehage

Dugnadsarbeid er nødvendig for å få forefallende arbeid utført uten innleie av håndverkere. Barnehagens vedtekter, § 13 Dugnad, sier at alle foreldre plikter å delta på dugnad.

Samarbeidsutvalget er ansvarlig for planlegging og organisering av dugnad. Dugnadslederne er kontaktpersoner for henvendelser angående dugnad.

Det er dugnadsplikt for alle som har andel i barnehagen, 12 timer per år for ett barn, deretter ytterligere seks timer per år per barn ut over 1. Dvs 18 timer for to barn, 24 for tre, osv.

Det gis anledning til ubegrenset overskudd av timer fra et ”dugnadsår” til et annet.

Hver enkelt andelshaver har ansvar for å bidra i forhold til dugnadsarbeid som skal gjøres.

Forefallende vedlikehold ”lyses ut” via mail, barnehagens hjemmeside eller oppslag i barnehagen, slik at de som har anledning og trenger timer kan melde seg til å ta dem.

Hver enkelt andelshaver er selv ansvarlig for å føre timer som er jobbet. Det oppfordres til å gjøre dette fortløpende, slik at det er mest mulig oppdatert. Det skal spesifiseres hvilket arbeid som er utført og når det er gjort. Regnskapet gjøres opp pr. 1. august.
Timer som ikke er jobbet eller ført pr. 1.august vil bli fakturert med kr. 300,- pr. time. Positiv balanse godtgjøres ikke.

Det arrangeres fellesdugnad vår og høst, disse planlegges og annonseres så tidlig som mulig slik at flest mulig kan planlegge og delta på disse.

I tillegg til deltakelse på arrangert dugnad og utføring av utlyst forefallende vedlikehold gir følgende ting dugnadstimer:

-kakebaking i fbm dugnad el foreldrekaffe: 1 time

-referatskriving fra foreldremøter e.l. 1 time

-møte i samarbeidsutvalg 1 time

-møte i styre 1 time

-møte i fest og valgkomite1 time

Man får også dugnadspoeng for brøyting. En time for beredskap den uka man har vakt, samt time for time når man brøyter.

Annet styrearbeid, og for/etterarbeidi forbindelse med møtevirksomhet, godtgjøres med den tid som brukes.

  

Dugnadsskjema_Toftveien_barnehage

Instruks_snoebroeyting_06_07