Dugnadsarbeid

Her vi det ligge info om dugnadsarbeid som må gjøres i barnehagen.