LEIEPRISER I FORBINDELSE MED UTLEIE AV TOFTVEIEN BARNEHAGE

Helger, påskedager, juledager, pinse, nyttårsaften, 1-mai, Kr.Himmelfartsdag:

Personer som ikke har tilknytning til barnehagen: Leiepris kr. 1500,-.

Foreldre i barnehagen: Leiepris kr. 1000,-.

Ansatte: Gratis

 

Barnebursdager:

Helger, høytidsdager:

Personer som ikke har tilknytning til barnehagen: Leiepris kr. 500,-

Foreldre i barnehagen: Leiepris kr. 300,-

Ansatte: Gratis

Barnebursdager:

Ukedager, mandag til torsdag:

Personer som ikke har tilknytning til barnehagen: Leiepris kr. 500,-

Foreldre i barnehagen: Gratis

Ansatte: Gratis

 

Utleie til møtevirksomhet for sameier, lag og foreninger:

Helg: Utleiepris kr. 1000,-.

Ukedager, mandag til torsdag: Utleiepris kr. 500,-.

Det skal betales leie selv om foreldre eller ansatte bor i sameiene, eller er med i de lag og foreninger som leier.

Leiepris for grillhytta:

Foreldre: kr. 300,-

Andre: kr. 500,-

Ansatte: gratis

I leiepris for grillhytta er ved ikke inkludert i prisen. Dette må leietakerne selv ha med. Det gjelder også for ansatte.

_____________________________________________________________________

Felles for utleie: To tredjedeler av leieinntektene skal gå til sosiale goder for de ansatte. Øvrige inntekter går inn i driften.

Til fester leies barnehagen kun ut til ansatte, foreldre eller andre som har tilknytning til eller kjennskap til barnehagen.

Utleieavtale