Sjøstjerna

"Trygghet, trivsel, glede og utvikling" er barnehagens hovedmålsetning. Dette gjelder både barn og voksne. Denne målsetningen skal være en naturlig del av hverdagen vår. Målsetningen legges til grunn for alt arbeidet vi gjør og for de planene som legges i barnehagen.

 

På avdeling Sjøstjerna er det barnehageåret 2020-2021 18 barn i alderen 2-5 år.

 

Pedagogisk leder: Tove Thomassen

Fagarbeider: Tommy Olsen

Assistent: Michael Ottesen

Støttepedagog, 100 % stilling: Silvia Lutter

 

Barnehagelærer, 100 % stilling i barnehagen: Høsten 2020 har vi vært uten pedagog i barnehagelærerstillinga. Anne-Grethe Nilsen er i stillinga inntil vi får ansatt barnehagelærer. Anne-Grethe jobber på alle avdelingene i løpet av ei uke.

 

 

Tlf Sjøstjerna 93013913

e-post: sjostjerna@live.no