Naustet

På avdeling Naustet er det barnehageåret 2020-2021 18 barn fra 2-6 år.

Pedagogisk leder: Grethe Bræck

Assistent: August Lund Nilsen

Fagarbeider: Lisa-Mari Aasgård

Støtteressurs: Maria Fossli Nilsen, 40 % stilling

Barnehagelærer, 100 % stilling i barnehagen: Høsten 2020 har vi vært uten pedagog i barnehagelærerstillinga.

Anne-Grethe Nilsen er vikar i stillinga til vi får ansatt barnehagelærer. Anne-Grethe jobber på 

alle avdelingene i løpet av en uke.

 

 

 

Tlf. Naustet: 93013712