Styreorganer Toftveien barnehage

Her er styret som vedtatt på årsmøtet i 2020

Styre:
Består av 4 eierrepresentanter, 2 personalrepresentanter og 2 vara
eierrepresentanter.

Samer Al Saad

Kristian Brokstad

Marie Steffensen

Eirin Andreassen

Elisabeth Kjæreng, vara

Monica Sørensen, vara

Svein Aakre, personalrepr.

Marja Fagerness, personalrepr.

Anne-Marie Barosen, daglig leder

Styreleder:
Samer Al Saad

 

Samarbeidsutvalg
Består av 3 eierrepresentanter og 2 personalrepresentanter:

Thomas Heggstad, dugnadsleder

Njål Tollefsen, dugnadsleder

Edvard Hamnvik Sagelv

Svein Aakre, personalrepr.

Marja Fagerness, personalrepr.

Anne-Marie Barosen, daglig leder

Fest-/Valgkomite:
Morten Heide

Anette Gamst

Janne Haavind