Planleggingsdager i 2020/2021

Barnehagen er stengt 8.+9. oktober, samt 16. november. Da skal vi ha planleggingsdager. På vinteren/våren 2021 blir planleggingsdagene 19. februar og 14. mai.