Informasjon om IBID

IBID SA er et nettverk av 34 private ideelle barnehager. Barnehagene er selvstendige enheter men har valgt å knytte seg tettere sammen i nettverket. Toftveien barnehage er en av de private ideelle barnehagene i Tromsø.

Følg linken til IBID sin hjemmeside for mer informasjon: ibid-sa.no